loading

Teškoće čitanja i pisanja

Teškoće čitanja i pisanja

Teškoće čitanja i pisanja kod neke djece mogu se uočiti već na početku školovanja. Često je razlog tome neusvojenost predčitalačkih vještina u predškolskoj dobi.  
Disleksija, disgrafija i diskalkulija su specifične teškoće učenja koje uglavnom pogađaju razvoj pismenosti i jezične vještine. Prisutne su od rođenja i imaju cjeloživotne posljedice. Obilježene su teškoćama u fonološkoj obradi, brzom imenovanju, radnom pamćenju, brzini obrade i automatizaciji vještina koje nisu usklađene s ostalim kognitivnim sposobnostima. Uobičajene metode poduke često ne daju dobre rezultate, ali adekvatni i pravovremeni terapijski postupci, pomoć informacijske tehnologije i savjetodavna podrška mogu ublažiti simptome.

 
​Neki od simptoma teškoća u čitanju su:

 • teškoće povezivanja grafema s fonemom (veza slovo – glas)
 • teškoće u povezivanju glasova i slogova u riječi
 • premještanje ili umetanje slova i/ili slogova (npr. Maja – jama, kola – lako, brada – barada, brod – borod...)
 • zamjene fonetski sličnih slova (npr. d – t, g – k, b – p, z – s, davno – tavno, zagonetka – sagonetka, zec – sec...)
 • zamjena slogova (npr. od – do, im – mi, on – no, ej – je...)
 • sklonost čitanju napamet  
 • izostavljanje slova i slogova (npr. krastavac – krasta, pravo – prvo, samac – sama...)
 • vraćanje na već pročitani red i loše snalaženje u tekstu
 • izostavljanje riječi i cijelih redova
 • sporost u čitanju i slabo razumijevanje pročitanog teksta

  Neki od simptoma teškoća u pisanju su:
 • neuredan rukopis i pretjerana sporost u pisanju
 • zrcalno pisanje (npr. p – q, C – Ɔ...)
 • nepoštivanje margina (tekst je loše postavljen u prostoru)
 • umetanje, zamjena i/ili izostavljanje slova ili slogova 
 • nedovoljno uočavanje razlika između slova sličnog oblika (npr. b - d, m - n, a - e, k - h, p - d, p - b...)
 • neujednačen nagib i veličina slova te razmak između riječi i slova
 • izrazito velika ili izrazito mala slova
 • pisanje dvije ili više riječi zajedno (npr. ja sam – jasam...)

  Neki od simptoma teškoća računanja su:
 • teškoće u razumijevanju jednostavnih matematičkih koncepata
 • zrcalno okretanje znamenki
 • preskakanje koraka u rješavanju zadataka
 • sporost prilikom rješavanja zadataka
 • pisanje brojeva u nizu uz zamjenu njihovih mjesta (15-51)
 • teško shvaćanje izgovorenog ili zadanog pojma broja
 • otežano izvođenje računskih radnji i operacija...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logopedske usluge

Logopedski kabinet Verbum sanum provodi dijagnostiku, terapiju i savjetovanje djece i odraslih s jezično - govornim i komunikacijskim poremećajima. Osnovni cilj je pružanje kvalitetne, temeljite i profesionalne usluge koja je osmišljena za svakoga posebno. Svakom djetetu i osobi pristupamo individualno te kontinuirano pratimo rad i napredak kako bi postigli što bolje rezultate.

Testirajte svoje dijete

Ispunite obrazac - pošaljite nam ga putem e-maila i naši stručnjaci će Vam se u kratkom vremenskom periodu povratno javiti

Prijavite dijete