loading

Logopedski instrumenti

U našem kabinetu prilikom provođenja logopedske dijagnostike i terapije koristimo najsuvremenije logopedske instrumente i testove. Pomoću njih, na točan i kvalitetan način dobivamo uvid o kojim je poremećajima riječ te prema dobivenim rezultatima izrađujemo cjelokupan individualni plan i program rada svakog djeteta/osobe.

Logopedske sonde

Logopedske sonde ​su tanke nehrđajuće žice određenog oblika koje su sastavni dio kompleta logopedskih instrumenata koji olakšavaju korekciju izgovora glasova. Izrađene su od kirurškog čelika kojeg obilježavaju kvaliteta i trajnost. Komplet se sastoji od šest standardnih sondi. Svaka sonda namijenjena je korekciji izgovora jednog ili nekoliko određenih glasova. Sonde se koriste prema konkretnim uputama. Mogu se upotrebljavati i za pasivnu artikulacijsku gimnastiku te logopedsku masažu orofacijalne muskulature.
Uz pomoć sonde bezbolno, jednostavno i brzo možemo dobiti pravilan izgovor određenog glasa.

>

Digitalni logopedski set

Digitalni logopedski set je dio logopedske opreme te je jednostavan za korištenje. On predstavlja inovaciju u obradi zvučnog signala koristeći digitalno
signalno procesiranje (DSP) koje omogućava brzu i preciznu obradu zvuka gotovo istom kvalitetom i brzinom kao što to radi i ljudski mozak.
Set nije ograničen niti vezan uz neku određenu metodu rehabilitacije i može se koristiti u većini rehabilitacijskih postupaka.
Zahvaljujući raznolikim mogućnostima filtriranja i dinamičkom procesiranju zvuka izuzetno je pogodan u dijagnostici i rehabilitaciji:

 • artikulacijskih poremećaja
 • razvojnog jezičnog poremećaja
 • poremećaja slušnog...
procesiranja
 • poremećaja tečnosti govora (mucanje i brzopletost)
 • oštećenja sluha
 • poremećaja glasa
 • Logopedski testovi

  Pravilan odabir standardiziranih logopedskih testova od ključne je važnosti za postavljanje točne dijagnoze na temelju čega se izrađuje nalaz i mišljenje logopeda. Postavljanje dobre i precizne dijagnoze temelj je za izradu što boljeg individualnog plana i programa terapije. On nam služi kako bi što bolje mogli provoditi i pratiti napredak u terapiji. Cilj primjene logopedskih testova je uočavanje odstupanja jezično, govornih normi za određeni uzrast.

  U logopedskom radu mogu se koristiti:

  Peabody slikovni test- PPVT-III (Leota M. Dunn, L. M. Dunn, Melita Kovačević, Nevena Padovan, Gordana Hržica, Jelena Kuvač Kraljević, Maja Mustapić, Gordana Dobravac, Marijan Palmović) - test širokog raspona koji služi kao mjera receptivnog (slušnog) poznavanja rječnika. Može se koristiti i kao trijažni postupak za provjeru verbalne sposobnosti djece i odraslih.

  Test razumijevanja gramatike – TROG-2:HR (Dorothy V. M. Bishop, Jelena Kuvač Kraljević, Gordana Hržica, Melita Kovačević, Lana Kologranić Belić) - receptivni jezični test kojim se procjenjuje razumijevanje hrvatske gramatike s obzirom na fleksiju, funkcionalne riječi i redoslijed riječi.

  Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja - predČiP (Jelena Kuvač Kraljević, Mirjana Lenček) - test kojim se procjenjuje djetetova jezična spremnost za ovladavanje početnim školskim vještinama, osobito čitanjem i pisanjem, kao ključnim čimbenicima uspjeha u obrazovanju.

  Dijagnostički komplet za ispitivanje sposobnosti govora, jezika, čitanja i pisanja u djece ​(Jadranka Bjelica i Ilona Poshokova) - test kojim se određuje stupanj razvijenosti spoznajnih funkcija i jezične sposobnosti školske djece prema kojima se precizno može odrediti postojanje specifičnih teškoća u čitanju i pisanju tijekom školovanja.

  U logopedskom radu se koristi i niz drugih, standardiziranih testova za procjenu komunikacijskih i jezično, govornih poremećaja.

  Testirajte svoje dijete

  Ispunite obrazac - pošaljite nam ga putem e-maila i naši stručnjaci će Vam se u kratkom vremenskom periodu povratno javiti

  Prijavite dijete