loading

Misija i vizija

Misija i vizija

Misija:

Misija logopedskog kabineta Verbum sanum je osigurati djeci i odraslima s komunikacijskim i jezično, govornim poremećajima kvalitetnu i profesionalnu pomoć te rješavanje poteškoća na moderan, brižan i osobito pažljiv način.

 

Vizija:

 • biti najbolji i najkvalitetniji pružatelj logopedskih usluga
   
 • kvaliteta i inovativnost na svim područjima logopedskog djelovanja - dijagnostika, terapija i savjetovanje
   
 • rad na više lokacija zbog boljeg približavanja korisnicima usluga
   
 • biti prepoznatljivi po širokom području logopedskog djelovanja
   
 • suradnja s drugim stručnjacima srodnih djelatnosti (psiholog, rehabilitator, otolarinogolog...)
   
 • educirati i savjetovati roditelje i djetetovu bližu i širu okolinu o logopedskim poremećajima
   
 • raditi na stvaranju i širenju svijesti javnosti o uzrocima i posljedicama komunikacijskih i jezično, govornih poteškoća te ulozi logopeda u njihovom rješavanju

Testirajte svoje dijete

Ispunite obrazac - pošaljite nam ga putem e-maila i naši stručnjaci će Vam se u kratkom vremenskom periodu povratno javiti

Prijavite dijete