loading

Logopedska terapija

Logopedska terapija

 

Nakon provedene logopedske dijagnostike u našem kabinetu ili uvidom u postojeće logopedske nalaze i dokumentaciju ostalih stručnjaka krećemo s provođenjem logopedske terapije. Logopedska terapija provodi se od najranije pa sve do odrasle dobi, ovisno o poteškoćama o kojima je riječ.

Svako dijete je jedinka za sebe i zahtijeva individualan pristup pa u skladu s time provodimo i naše terapijske postupke. Takvim individualnim terapijskim pristupom najbrže i najkvalitetnije ostvarujemo naš glavni terapijski cilj, a to je temeljito uklanjanje i/ili ublažavanje postojećih poteškoća.

Veliki naglasak stavljamo na komunikaciju s roditeljima jer su oni vrlo važna karika u cijelom terapijskom procesu. Trajanje i ishod logopedske terapije ovise o djetetovim poteškoćama, njegovim sposobnostima, redovitim dolascima na terapiju i radu roditelja s djetetom kod kuće prema uputama terapeuta. Vrlo je važno da su roditelji svjesni djetetovih poteškoća te da usklade vlastite želje sa stvarnim djetetovim mogućnostima.

Individualni terapijski sat traje 30 ili 45 minuta. Dinamika dolazaka na terapiju je jedan, dva ili više puta tjedno ovisno o poteškoćama pojedinog djeteta/odrasle osobe.

Logopedska terapija uključuje rad s logopedskim poremećajima koji su navedeni i detaljnije opisani u kategoriji  Logopedski poremećaji.

 

  

 

Logopedske usluge

Logopedski kabinet Verbum sanum provodi dijagnostiku, terapiju i savjetovanje djece i odraslih s jezično - govornim i komunikacijskim poremećajima. Osnovni cilj je pružanje kvalitetne, temeljite i profesionalne usluge koja je osmišljena za svakoga posebno. Svakom djetetu i osobi pristupamo individualno te kontinuirano pratimo rad i napredak kako bi postigli što bolje rezultate.

Testirajte svoje dijete

Ispunite obrazac - pošaljite nam ga putem e-maila i naši stručnjaci će Vam se u kratkom vremenskom periodu povratno javiti

Prijavite dijete