loading

Pripreme za školu

Pripreme za školu

 

Sve veća očekivanja od djeteta koje kreće u prvi razred, kako u pogledu školskog programa tako i u pogledu zahtjeva okoline, dovode djecu u situaciju da moraju sve brže usvajati određene vještine.
S druge strane, roditelji zbog sve ubrzanijeg tempa života imaju sve manje vremena koje bi posvetili pripremi svojeg djeteta za školu.

 

Pripreme za školu obuhvaćaju:
 

 • razvijanje grafomotorike i vizualne percepcije
   
 • razvijanje vještina fonološke svjesnosti
  (glasovna analiza i glasovna sinteza)
   
 • razvijanje perceptivnih sposobnosti
   
 • usvajanje osnovnih matematičkih pojmova (pojam količine...)
   
 • usavršavanje jezično, govornih sposobnosti
   
 • vježbe koncentracije i pažnje
   
 • razvijanje narativnih i komunikacijskih sposobnosti
   
 • rad na bogaćenju vokabulara

Logopedske usluge

Logopedski kabinet Verbum sanum provodi dijagnostiku, terapiju i savjetovanje djece i odraslih s jezično - govornim i komunikacijskim poremećajima. Osnovni cilj je pružanje kvalitetne, temeljite i profesionalne usluge koja je osmišljena za svakoga posebno. Svakom djetetu i osobi pristupamo individualno te kontinuirano pratimo rad i napredak kako bi postigli što bolje rezultate.

Testirajte svoje dijete

Ispunite obrazac - pošaljite nam ga putem e-maila i naši stručnjaci će Vam se u kratkom vremenskom periodu povratno javiti

Prijavite dijete