loading

Razvojni jezični poremećaj

Razvojni jezični poremećaj

Razvojni jezični poremećaj okarakteriziran je velikim individualnim razlikama kod svakog pojedinog djeteta. Jezične poteškoće je ponekad teško prepoznati s obzirom da se često simptomi pripisuju dječjoj nezainteresiranosti i/ili lijenosti.
Iz tog razloga, jezične poteškoće nisu u dovoljnoj mjeri pravilno prepoznate te im se ne pridaje dovoljno pažnje. Isto tako, u prvim godinama života jezični razvoj je vrlo promjenjiv, od povremenih 'zastoja' do naglog i brzog napretka u kratkom vremenu te ponovnog stagniranja. Razvojni jezični poremećaj se javlja u razdoblju usvajanja jezika (do 3. godine), a stečeni jezični poremećaji nakon što je usvojena baza materinskog jezika. Poremećaj se očituje u fonološkoj, morfološkoj, semantičkoj, sintaktičkoj te pragamatičkoj sastavnici jezika.

Neki od simptoma razvojnog jezičnog poremećaja:

  • otežan i usporen jezično, govorni razvoj
  • kasnija pojava prve riječi i rečenice
  • izostavljanje veznika, zamjenica, pomoćnih glagola, prijedloga ...
  • pogreške u rodu, broju i padežu
  • teže usvajanje vremenskih i prostornih odnosa
  • teškoće u prepričavanju
  • uredne intelektualne sposobnosti

    Kod razvojnog jezičnog poremećaja izrazito je važno rano otkrivanje i prepoznavanje simptoma, a nakon toga uključivanje djeteta u logopedsku terapiju. Nerijetko djeca s jezičnim teškoćama nisu prepoznata sve do polaska u školu kada se javljaju poteškoće s ovladavanjem vještinama čitanja i pisanja, razumijevanjem pročitanoga i savladavanjem školskog sadržaja. 

Logopedske usluge

Logopedski kabinet Verbum sanum provodi dijagnostiku, terapiju i savjetovanje djece i odraslih s jezično - govornim i komunikacijskim poremećajima. Osnovni cilj je pružanje kvalitetne, temeljite i profesionalne usluge koja je osmišljena za svakoga posebno. Svakom djetetu i osobi pristupamo individualno te kontinuirano pratimo rad i napredak kako bi postigli što bolje rezultate.

Testirajte svoje dijete

Ispunite obrazac - pošaljite nam ga putem e-maila i naši stručnjaci će Vam se u kratkom vremenskom periodu povratno javiti

Prijavite dijete