loading

Norme

2. - 3. god.

Razumijevanje govora i govorno izražavanje:

 

2. - 3. god.

 

Razumije odnose u, na, ispod, gore, dolje, veliko, maleno... Lista slikovnice, imenuje slike i radnje te sve više predmeta koji ga okružuju. Ima složene rutine dnevnih aktivnosti. Izražava pozitivne i negativne emocije. Razumije i na zahtjev pokazuje sve više dijelova tijela (npr. lakat, brada, koljeno...). Razumije naloge koji uključuju više od 2 pojma (npr. "uzmi autić i parkiraj ga u garažu"). Prepoznaje dijelove predmeta (npr. auto - kotači, prozori, vrata, volan...).

 

Rečenica se sastoji od 2 - 3 i više riječi, a u njoj su prisutne imenice, zamjenice, pridjevi i glagoli. Dijete je sve znatiželjnije i sve češće postavlja pitanja. Počinje razumjeti i koristiti buduće i prošlo vrijeme. Govor je sve više razumljiv roditeljima i bliskim osobama. Koristi i odaziva se na svoje ime i prezime. Rječnik je sve bogatiji i obiluje različitim vrstama riječi.

 

Testirajte svoje dijete

Ispunite obrazac - pošaljite nam ga putem e-maila i naši stručnjaci će Vam se u kratkom vremenskom periodu povratno javiti

Prijavite dijete