loading

Norme

1. - 2. god.

Razumijevanje govora i govorno izražavanje:

 

​​12. - 15. mj. -  Dijete svakim danom razumije sve više riječi, razumije nazive stvari i imena bliskih osoba. U mogućnosti je slijediti kratke, jednostavne naloge (npr. "zatvori vrata", "daj mi medu"...). Na upit pokazuje neke dijelove tijela. Slogovanje je bogato i sve više sliči pravim riječima (npr. ma - ma, da - da, ba - ba...). Javlja se prva riječ sa značenjem. Dijete imitira nove zvukove i radnje. Pruža ruke da ga se primi i odaziva se na svoje ime. Maše pa-pa i odmahuje glavom za 'ne'.

 

15. - 18. mj. - ​Dijete razumije jednostavna pitanja (npr. tko, što, gdje...). U stanju je izvršavati dvostruke naloge (npr. "odnesi lutku na krevet"). Pokazuje dijelove tijela na sebi i drugim osobama. Govori više od dvadesetak riječi te ponavlja riječi i fraze (npr. "daj piti"). Rječnik je sve bogatiji. Intonacija brbljanja sve više sliči intonaciji rečenice. Donosi stvari da ih pokaže drugima. Govor sve više postaje primarno sredstvo komunikacije iako i dalje mogu biti prisutne geste.

 

18. - 24. mj. - Dijete počinje razumjeti da igračke predstavljaju stvarne predmete. Razumije sve više višestrukih naloga (npr. "idemo se igrati u park", "idemo kod bake"...). Počinje razumjeti razliku između U i NA, GORE i DOLJE. Oponaša aktivnosti odraslih u igri (npr. kuhanje). Prstom pokazuje imenovane predmete i slike svakodnevnih stvari. Oponaša životinje i imenuje ih. Dobro imitira zvukove i kretnje odraslih. Kombinira dvije riječi u rečenicu (npr. "mama pava"). Počinje koristiti glagole, pridjeve i zamjenice. Koristi negaciju (nema, ne).

Testirajte svoje dijete

Ispunite obrazac - pošaljite nam ga putem e-maila i naši stručnjaci će Vam se u kratkom vremenskom periodu povratno javiti

Prijavite dijete