loading

Norme

0 mj. - 1. god.

Razumijevanje govora i govorno izražavanje:

 

0 - 3. mj. - Dijete na zvukove i govor reagira trzanjem tijela i prestajanjem aktivnosti te se počinje okretati prema izvoru zvuka. Svoja raspoloženja izražava

                 glasanjem, smijanjem i plakanjem. Smiješi  se i 'oponaša' pokrete majčinog lica te često plače.

 

3. - 6. mj. - Dijete okreće glavu prema osobi koja mu govori. Odgovara smijehom na ugodne, a plačem na neugodne zvukove ili glasove. Igra se govornim organima,
                 stvara mnogo glasova, počinje gukati i često 'brblja' dok je samo.

 

6. - 9. mj. - Dijete pokazuje da razumije 'ne' i pozdrav 'pa - pa'. Reagira na vlastito ime i imena članova obitelji. Pokušava oponašati glasanje odraslih.
                Vokalizacijom nastoji privući pažnju. Javlja se slogovanje (npr. mamama, bababa...)

 

9. - 12. mj. - Sluša govor, a da mu pri tom ne odvraćaju pozornost drugi zvukovi. Razumije geste, izraz lica i promjene u tonu glasa i odgovara na njih. Razumije više
                  jednostavnijih riječi. Proizvodi glasove koji se prepoznaju kao prve riječi sa značenjem (npr. ta - ta, ma - ma, ba - ba...)

Testirajte svoje dijete

Ispunite obrazac - pošaljite nam ga putem e-maila i naši stručnjaci će Vam se u kratkom vremenskom periodu povratno javiti

Prijavite dijete