loading

Blog

Što je to poremećaj iz spektra autizma?
2020
02travnja

Što je to poremećaj iz spektra autizma?

Poremećaj iz spektra autizma

Prema Diagnostic and Statistical Manual (DSM-V, Američka psihijatrijska udruga, 2014)  poremećaj iz spektra autizma (PSA) obuhvaća dvije glavne kategorije kriterija:

a) Prisutne su trajne teškoće u socijalnoj komunikaciji i socijalnim interakcijama unutar različitih konteksta, koje se očituju na sljedeći način:

- nedostatci u socijalno-emocionalnom reciprocitetu koji uključuju neuobičajeni socijalni pristup, nemogućnost komunikacijske razmjene, smanjenu podjelu interesa i emocija te nemogućnosti započinjanja ili odgovora na socijalne interakcije
- nedostatci u neverbalnoj komunikaciji- primjerice, slabo integrirana verbalna i neverbalna komunikacija, smanjen kontakt očima, nedostatak facijalne ekspresije i govora tijela ili teškoće razumijevanja i uporabe gesti
- nedostatci u razvoju, održavanju i razumijevanju odnosa koji uključuju teškoće prilagodbe ponašanja kako bi odgovaralo socijalnom kontekstu, teškoće u dijeljenju prilikom simboličke igre i stvaranja prijateljstva te nedostatak interesa za vršnjake

 

 b) Prisutni su i ograničeni, ponavljajući uzorci ponašanja, interesa i aktivnosti koji se očituju u najmanje dva od sljedećih primjera:

- stereotipne ili ponavljajuće kretnje, uporaba objekata ili govor (na primjer: jednostavne motoričke stereotipije, poravnavanje igračaka ili okretanje predmeta, eholalija, idiosinkratske fraze)
- inzistiranje na istim obrascima, nefleksibilnost po pitanju rutine ili ritualizirani uzorci verbalnog i neverbalnog ponašanja (na primjer: frustracije na male promjene, teškoće tranzicije, rigidni obrasci razmišljanja, rituali pozdravljanja, potreba za jedenjem iste hrane svaki dan)
- veoma ograničeni, fiksirani interesi neobično jakog intenziteta ili fokusa (na primjer: snažna veza ili opsjednutost neobičnim predmetima, pretjerano ograničeni interes u kojem ustraju).
- hiper ili hiporeaktivnost na senzorni podražaj ili neobičan interes za senzoričke podražaje u okruženju (na primjer: indiferentnost prema boli ili temperaturi, pretjerana reakcija na određene zvukove ili teksture, pretjerano njušenje ili dodirivanje predmeta, vizualna fascinacija svjetlima ili pokretom)

Povezani blogovi

Dvojezičnost
2020
10ruj

Dvojezičnost

Dvojezičnost   Postoje dvije vrste dvojezičnosti. Simultana dvojezičnost -  kada dijete usvaja oba jezika od rođenja ili ako je drugi...
Saznajte više

Testirajte svoje dijete

Ispunite obrazac - pošaljite nam ga putem e-maila i naši stručnjaci će Vam se u kratkom vremenskom periodu povratno javiti

Prijavite dijete